ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASININ BAŞLANGICI VE KADİM ŞEHİR ERZURUM

Coğrafi konumu itibariyle eski çağlardan beri bir yerleşim yeri olan Erzurum buradan gelip geçen hemen hemen bütünkültürler/kavimler tarafından izlerini bıraktığı kadim bir şehir olarak varlığını ve önemini günümüze kadar sürdürmüştür. Anadolu’nun kuzey doğu bölgesinin bilenen en büyük ve müstahkem şehri olan Erzurum Karasu’nun (Fırat) yukarı havzasında geniş bir ovanın kenarında ve deniz seviyesinden yaklaşık 1900 m. yükseklikte olup; birinci dereceden ehemmiyetli yolların düğüm noktasında bulunmaktadır. Bulunduğu mevkiinin müdafaaya elverişli olması sayesinde ise tarihin her döneminde gerek askeri gerekse ticari öneme sahip olmuştur.