DİSİPLİNLERARASI GÜNCEL MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

Son yıllarda özellikle mühendislik alanı başta olmak üzere birçok farklı alanda disiplinlerarası çalışmaların olduğu gözükmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların hem bilimsel hem de proje anlamında çok önemli katkıları olduğu önemli bir gerçektir. Bu kitap çalışması için Mühendislik alanında farklı çalışmalar bir araya getirilmiştir. Kitap çalışmasının ilk bölümünde Dikkat Mekanizmaları ve Uygulama Alanları konusu üzerine yapılan bir çalışmadır. Bu bölümde dikkat mekanizmaları tanıtılarak kullanım alanlarına örnekler verilmiştir. Dikkat mekanizmaları temel olarak büyük veri içerisinden ilgili alana odaklanarak performans iyileşmesi, işlem gücü ve bellek kullanımını azaltmaya yardımcı olmaktadır.