MULTİDİSİPLİNER MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI

Mühendis ve mühendislik biliminin temel amacı toplumun gerçek problemlerine en ekonomik ve en elverişli çözümleriüretmektir. Mühendis, toplumun problemlerine çözüm üretirken ekonomi, zaman, malzeme, sürdürülebilirlik vb. parametreleri birlikte göz önünde bulundurabilmeli, çeşitli alternatifleri aynı anda değerlendirebilmeli ve en uygun çözüme karar verebilmelidir. Bu da probleme sistematik olarak bakmayı, parçaları birleştirip bütünü görebilmeyi, neden sonuç ilişkileri kurabilmeyi, güncel bilgileri takip etmeyi uygulayabilmeyi ve multidisipliner çalışma sistematiğini benimsemeyi gerektirmektedir.

MULTİDİSİPLİNER MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖGR. ÜYESİ ŞEYDA TAŞAR
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ BERNA GÜR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ BEYDA TAŞAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGİZ TEPE
 • DR. ÖĞR. ÜYES DİLŞAD AKGÜMÜŞ GÖK
 • DR. ÖGR. ÜYESİ ŞEYDA TAŞAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN ÜLKİR
 • ÖĞR. GÖR SERKAN GÖK
 • LEVENT YAVAN
 • ISBN: 978-625-7897-56-3