DUYUŞSAL DAVRANIŞ EĞİTİMİ VE ERİNLİK DÖNEMİNDE SOSYAL BECERİLER

İçinde yaşadığımız çağda bireylerin hayatlarında başarılı olabilmeleri için artık sadece bilişsel becerilerde gelişmiş olmaları yeterli değildir. Sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek için bilişsel gelişimin yanı sıra duyuşsal gelişime de önem verilmelidir. Son zamanlarda değerler eğitimi, sosyal beceriler eğitimi, karakter eğitimi vb. programlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Literatür göstermektedir ki bu tarz eğitimler için birçok soyut düşünmenin başladığı erinlik dönemi ve devamı olan ergenlik dönemi en uygun zaman aralığıdır. Dolayısıyla ön ergenlik denilen erinlik döneminin yer aldığı ortaokullarda duyuşsal davranış eğitimi okul programlarının içinde yer almalıdır.