EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK SİNİZM VE BAĞLILIK

Kişiler kurumlarında karşılaştıkları olumsuz herhangi bir olay karşısında farklı davranışlar sergileyebilirler. Örgütsel yaşamda karşılaştıkları çeşitli sorunlar, iş yoğunluğu, çalışanlar arasındaki rekabet, kıskaçlıklar, performans beklentilerin yüksekliği gibi etkenler, çalışanların kurumlarına yönelik düşünceleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Çalıştıkları kuruma karşı, kuşku duyma, şüpheci olma, güvensizlik ve kötümser duygular hissetme gibi olumsuz sinikdavranışlar gösterme eğilimine her örgütte rastlanılabilir. Sinizm literatürde, örgütün başarısına engel olabilecek düzeltilmesi gereken psikolojik bir kusur ve örgüte verebileceği zararlar düşünüldüğünde, örgüt liderinin çözmesi gereken bir sorun olarak dikkat çekmektedir.