EDEBİYAT VE SPOR

Toplumun ürünü olan edebi metinler; ülke gerçeklerini, tarihi olayları, bir coğrafyanın insan yapısındaki özellikleri yakalamanın yanı sıra insan/okur bilincine ve düşün tarzına estetik boyut ve duyarlılık kazandırma işlevlerine sahip. Bir başka ifadeyle gündelik hayatın hayhuyundan, sürgit vasat konulardan sıyrılmanın biricik ve korunaklı mekanıdır edebiyat. Edebiyatın roman ve öykü türleri, kurgusal metinler; ancak insan ve toplum sorunlarını nüvesinde barındırır. Bir toplumsal yapı unsuru ve insan etkinliği olan spor olgusu da “insan dramı” boyutuyla edebiyata yansımıştır. Sporla temas eden, bu yolda hayat mücadelesi veren insanın yaşantı eğilimleri, sosyallik biçimleri, ruhsal gerilimleri üzerinden içinde yaşadığı toplumun yaygın değerlerini, çelişkilerini, egemen ideolojiyi de anlamak mümkün. “Sosyolojik Eleştiri/Çözümleme” yöntemini merkeze alan bu çalışma; sporu mercek altına alan belli roman ve öyküler üzerinden ilgili toplumun gerçeklerine, hakim eğilimlerine ve çelişkilerine nüfuz etme amacıyla kaleme alındı. Anlatım özellikleri, kurgu, üslup, biçim gibi unsurlara odaklanan metne bağlı inceleme yönteminden ziyade, spor dolayımıyla verilen insan ilişkileri üzerinden belli olguları billurlaştırmak hedeflendi

EDEBİYAT VE SPOR

ISBN: 978-625-367-641-4