AMATEM’DE YATARAK TEDAVİ GÖREN BİREYLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmamda; ülkemizde ve dünyada madde kullanımı ve buan bağlı bozuklukların yaygınlığı giderek arttığı yönünde bulgular izlemlenmiştir. Madde kullanım oranını artış göstermekle birlikte madde kullanım yaşı da düşmektedir. Bu durum sadece bireyi değil ailesini ve sosyal çevresinin de etki altına almaktadır. Madde ve alkol kullanım bozukluklarına eşlik eden psikopatolojilerin geriye dönük değerlendirilmesi, madde kullanıma iten nedenler ve kullanım tespiti ile ilgili yapılan araştırmalar bu durumun klinik özellikleri ve uyguanacak tedavileri hakkında bilgilerimizi artırabilir. Bireydeki değişim toplumu etkilemekle birlikte sorunlu nesiller sorunlu toplumlara ve geri kalmışlığa neden olmaktadır. Bu çalışmada uygulanacak olan 28 merkezdeki yatarak tedavi gören yani bağımlı olduğunu kabul etmiş ve bu durumdan kurtulmaya çalışan bireylere yönelik anket: madde kullanımına başlama yaşı, cinsiyet, tedaviye karar verme nedenleri gibi konularda bilgi verecektir. Aynı zamanda tedavi gören bireylerin AMATEM merkezleri ile ilgili biliş düzeylerini ölçecektir. Yapılacak çalışma ile aynı durumda olan bireylere içinde bulundukları durum hakkında farkındalıklarını artırma hedeflenmektedir.