EĞİTİMDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim konusu alan yazında ve uygulamada günden güne önem kazanan bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 19.yy. ikinci yarısından sonra tüm dünyada etnik ve kültürel farklılaşma büyük bir oranda artış göstermiştir. Bu durum farklı kültürlere sahip bireylere nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğinin düşünülmesine yol açmıştır.

Kategoriler: Etiketler: