DERİN ÖĞRENME VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda veriler ortaya çıkmaktadır. Bu veriler zamanla üzerinde çalışılması gereken büyüklüklere ulaşmaktadır. Elde edilen veriler aynı zamanda o alan ile ilgili gelecek çalışmalar hakkın- da bilgileri barındırabilmektedir. Bunun sonucunda elde- ki verilerin yorumlanarak sonuçlar çıkartılması konunun daha etkili öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple birçok alanda başarılı sonuçlar almak için derin öğrenme algoritmaları kullanılmaktadır. Derin öğrenme, insan beyninin algılama ve karar verme özelliğini taklit eden bir makine öğrenmesi alanıdır.