FARKLI BAKIŞ AÇILARI İLE PAZARLAMA

İnsanoğlu hayata ihtiyaçları ile birlikte gözlerini açar. Zamanla hayatta kalmaya yönelik olan temel ihtiyaçlara istekler de eklenir. Her insanın farklı gereksinimleri olabilmesi sebebiyle istek ve ihtiyaçların sonsuz olmasından bahsedilebilir. Dünyanın bir köy haline gelmesi, sınırların kalkması, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ülkeler arası bilgi akışının çok hızlı olması sebebiyle istek ve ihtiyaçları karşılayacak ürün çeşitliliği ve rekabet günden güne daha da artmıştır. İşte bu ürünlerin üretilmesi, duyurulması, müşteriye iletilmesi, mübadele çabalarının planlaması ve uygulama süreci pazarlama kavramı tarafından ele alınmaktadır. Pazarlama genel anlamda insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olsa da modern anlamda bir kavram olarak ele alınması 20. Yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Modern anlamda bir kavram olarak ele alınmasından bu yana pek çok değişimler geçiren ve günümüz bilgi ve teknoloji çağı ile birlikte oldukça karmaşık bir hal almıştır. Özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte insanların birbirleri ile olan etkileşimleri artmakta ve böylece kişiler ürün deneyimlerini anında diğer kişiler ile paylaşabilmektedir. İnsanlardan, şehirlere, ülkelere kadar geniş bir etki alanı bulunan pazarlama uygulayıcıları müşteri yelpazesini genişletmek, mevcut müşterileri ise ellerinde tutmak ve böylelikle varlıklarını sürdürülebilir hale getirmek, müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmek ve rekabet üstünlüğü elde etmek için veri analitiği, yapay zekâ gibi teknolojileri kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla içinde bulunduğu çağı yakından takip ederek başarılı pazarlama faaliyetleri sürdüren işletmeler, kurumlar, şehirler ve hatta ülkeler büyüyerek rekabetçi pozisyonlar elde edeceklerdir.