FARKLI YÖNLERİYLE ÜZÜM ÇALIŞMALARI

Anavatanı Kafkasya ve Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri olan üzüm, tarih boyunca tüm dünya üzerinde yetiştirilen ve tüketilen ürünlerden birisidir. Birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan üzüm, insanoğlunun dini inançlarında, kullandıkları eşyalar ve sanat eserlerinde de çeşitli simgesel anlamlar taşımışlardır. Ülkemizin önemli gastronomi ürünlerinden birisi olan üzüm birçok çeşidi ile üretildiği bölgelerde coğrafi işaret tescilli üründür ve üzüm çeşitlerinin ata tohumuna sahip çıkılmaya çalışılmaktadır. Üzüm ve üzümden elde edilen ürünler yetiştirildiği yerin kimliğidir, bu nedenle gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında hâk ettiği değer verilmelidir. Ülkemizdeki üzüm çeşitliliğini dünyaya tanıtmak, ülkemizdeki ve dünyadaki üzüm çeşitlerinin mevcut kaynak ve kullanım durumu, potansiyelleri ve sürdürülebilir kalkınmaları için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak önemli konulardan birisidir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma ile üzüm ilgili tarihi, kültürel çalışmalar, sanat, sosyoloji, iktisat, davranış bilimleri, sağlık, turizm, eğitim, kimya, biyoloji, mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin çalışmaları ve araştırma bulguları bir araya getirilmiştir. Hazırlanmış olan bu kitap ile araştırmacıların çalışmalarını dünya üzüm literatürüne kazandırmak, yapılan bazı güncel çalışmalar bir araya getirilerek, bu alanda bir kaynak oluşturmak, böylece bilime ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak, gelecek nesillere miras bırakmak amaçlanmıştır.