FIRAT ÜNİVERSİTESİNDEKİ KADIN AKADEMİSYENLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Spor çok boyutlu yönünün olmasından dolayı, sporun hakkında birçok yazar, farklı tanımlar ve görüşler sunmuşlardır. Bu şekilde olmasının nedeni ise, sporda kapsam, hedefler, branşlar, spor yapma şekilleri ve içeriklerinin değişik şekillerde algı oluşturulmasındandır. Tanımların ve değerlendirmelerin bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz; Spor insanın doğa veya toplum ile iş bölümüne ve iş birliğine dayalı üst düzey ilişkilerin bir benzetim modeli olarak, doğa şartları ile mücadele sırasında kazanılan fiziksel beceri ile geliştirdiği araçlı-araçsız yöntemlerle sonuçları bakımından barışçıl bir yol çizen, yapan açısından tüm gücünü kullandığı, izleyen açısından eğlendiren, ferdi veya grup halinde boş zamanlarda uygulanan, işten uzaklaşmayı, oyun oynamayı ve oyalanmayı amaçlayan giderek işin kendisi haline gelen ve aynı zamanda bunları uygularken kendine has maddi özgürlüğünü de kazanmasına yardımcı olan teknik, fizik, estetik, yarışmacı, toplumsal ve mesleki bir dönemdir.