SPORDA ÖZGÜN ÇALIŞMALAR-1

Günümüzde spor ve toplum birbirinin ayrılmaz parçası haline geldiği bilinen bir gerçektir. Spor kişisel olduğu kadar sosyal bir olaydır. Sosyal bir olay olarak spor, toplumda sosyalleşme için bir araç olmanın yanı sıra bireysel ve toplumsal ilişkilerin gelişmesinde de etkilidir. İnsan hayatı ile ayrılmaz bir bütün haline gelen spor, insanların yaşamları boyunca sağlıklı, başarılı, mutlu ve motivasyonun yüksek tutulmasında önemli rol oynamaktadır.

SPORDA ÖZGÜN ÇALIŞMALAR-1

ISBN: 978-625-6955-32-5