GASTRONOMİ MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ

Gastronominin gelişimi ve farklı ürünlere olan beklentilerin artması, yiyecekler ile içeceklerin insanlar için önemini arttırmıştır. Turizm sektörünün dünya genelinde önemli bir sektör olması ve gastronominin de turizm içindeki değerinin oldukça artması, araştırmacıları ve de sektör temsilcilerini farklı arayışlara itmiştir. Günümüzde televizyonların, internet sitelerinin ve sosyal medyanın yiyecek ile içecekler konusunda birçok yayına yer vermesi, insanlar arasında iletişimin artması gastronominin değerini oldukça yükseltmiştir. Bununla birlikte, insan sağlığına etki eden olumsuz gıdalar ile takviye edici ve sağlığa iyi gelen gıdalar, alternatif tıpta kullanılan gıda ürünleri ya da yiyecekler gibi konular nedeni ile gıda biliminin gastronomi bilimi ile bir arada olması zorunlu hale gelmiştir.