BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ AKADEMİK ÇALIŞMALARI I (ACADEMIC STUDIES IN BIOSYSTEM ENGINEERING-I )

Teknolojik gelişme ve artan beklentiye paralel olarak, biyolojik ürünler ve materyaller, bitkisel ve hayvansal üretimin etkileşim içindedirler. Aslında teknolojinin yeni mühendislik alanlarına ve tarıma girişinin bir amacı da budur. Bu etkileşim sonucunda, özellikle tarımsal üretimdeki ürün miktarının ve kalitesinin artırılması için biyoloji bilimi önem kazanmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretimde, yeni teknolojilerin öne çıkması tarımda hızlı teknoloji kullanılması, makineleşmenin artması, üründeki hasat sonrası işlemler, çevre teknolojisi ve sulu tarım vb. yeni oluşumların beklentisi göz önüne alındığında, mühendisliğin ve tarımsal yüksek öğretimin temelinden doğan ve gelişen yeni bir disiplin ortaya çıkmıştır. Bu yeni ve geniş alanı tanımlamak için yeni bir isim ve yapılanmaya gerek olduğu giderek artan bir şekilde kabul görmüştür.