GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Tarımın sürdürülebilir olması, tarım ve çevre arasındaki ilişkinin dengeli olması ile sağlanabilir. Nüfusun hızla artması ve çevresel kaynakların azalması nedeniyle, doğal tarım ve hayvancılık üretim ortamının korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sürdürülebilir tarımı çevresel, ekonomik ve sosyal etkileriyle ele alan çalışmaların sayısının artırılması büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ihtiyacını karşılayacak yöntem ve teknolojilerden azami derecede faydalanılmalıdır. Bu süreçte ziraatın tüm kollarına görev düşmektedir. ‘Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sürdürülebilir Tarım’ başlığı altında toplanan bu bölümler öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve üreticilerin faydalanabileceği bir kaynak olması için hazırlanmıştır.