GIDALARIN KURUTULMASINDA MİKRODALGA VE SICAK HAVA YÖNTEMLERİ

Gıdaların kurutulması yıllardan beri uygulamakta olan en eski muhafaza yöntemlerindendir. Kurutmadaki amaç, yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırarak, oluşabilecek biyokimyasal reaksiyonların ve mikroorganizma gelişmesinin durdurulması ile ürünlerin bozulmadan uzun süre depolanmasını sağlamaktır. Böylece ürünler, hasat mevsimi dışında ve üretilmedikleri bölgelerde de ulaşılabilir olmaktadırlar. Ayrıca kurutulan ürünlerin hacim ve ağırlığı düşülerek paketleme ve taşıma işlemleri daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir.