GÖKIRMAK HAVZASI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

İnceleme sahasını oluşturan Küre dağlarının doğu kesiminin güneyi ile Ilgaz dağlarının kuzeyi arasında kalan Gökırmak havzası Karadeniz iklimi ile İç Anadolu karasal iklim arasında bir geçiş iklim tipi olarak belirir. Buna bağlı olarak bitki örtüsü dağların yüksek yamaçlarında gür ve orman altı sık, tür bakımından zengin bir özellik gösterirken daha aşağı seviyeler ve güney yamaçlarda ise bitki örtüsü daha kurakçıl, cılız ve orman altı fakir kuru orman karakterine bürünmüştür.