GÖNÜLLÜ TURİZM

Günümüzde dünya ekonomisi açısından bakıldığında turizm en önemli sektörlerden birisidir. Genel olarak Türkiye’ye gelen turist sayısına bakıldığında önemli bir artış söz konusudur. Ancak turist sayısındaki bu artışın turizm gelirlerine tam olarak yansıdığı söylenemez. Turizm gelirlerini arttırmak isteyen ülkeler alternatif turizm çeşitlerine yönelmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde başarılı bir şekilde uygulanan gönüllü turizm çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de yaşayan insanların gönüllü turizme yönelik katılım eğilimleri ile motivasyonları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın turizm literatürüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

GÖNÜLLÜ TURİZM

  • ABDULLAH TARINÇ
  • ISBN: 978-625-7279-86-4