HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HAYVANSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Bilimsel bilgi üretiminin her geçen saniye hızla katlanarak arttığı günümüzde her alanda olduğu gibi hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretimde de güncel ve gerekli bilgilerin derlenerek kitaba aktarılması bu bilgilerin kalıcılığı açısından önem taşımaktadır. Hayvansal üretimin asıl amacı fazla miktarda ve yüksek kalitede ürün elde edilmesidir. Bunun için hayvan yetiştiriciliğine gerekli önem verilmelidir. Bu bağlamda hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim alanında yapılan bazı çalışmaları bir araya getirerek ülkemiz için bu önemli alana katkı sağlamak amacıyla onbir bölümden oluşan bu kitap hazırlanmıştır.