ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR

Tarım tarihi insanlığın varoluşuyla başlamış, insanların yerleşik hayata geçişiyle birlikte hızlı bir ivme kazanmıştır. Büyüyen ve gelişen dünya nüfusuna paralel olarak ortaya çıkan sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacı günümüzde tarımı en önemli parametrelerden biri haline getirmiştir.