İBRAHİM SABRİ İKİNCİ CEM (Piyes)

Mısır’da yaşayıp Türkçe eserler veren şahsiyetlerden birisi de İbrahim Sabri Bey’dir. Gurbet ve sürgün senelerinde kaleme aldığı eseri, Mısır Daneleri’nin şiirler kısmını 2021 yılında üç yazarlı olarak (Ekmeleddin İhsanoğlu, Filiz – Abuzer Kalyon) Sürgünde Unutulan Türk Şairi İbrahim Sabri Mısır Daneleri’nden Seçmeler ismiyle neşretmiştik. Mısır Daneleri içinde olup da neşretmediğimiz, Tarihin Hükümlerinden İkinci Cem isimli 73 sayfalık piyesi de bu çalışma ile neşre hazırladık. Çalışmada eserin Arap harfli Osmanlıca orijinalinden Latinize edilen metin ve orijinal metin birlikte yer almaktadır. Çalışmanın giriş kısmında İbrahim Sabri Bey’in hayatı hakkında Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun hazırladığı biyografiden hareketle kısa bilgiler verdik. Piyesi konu, dil, ölçü ve ihtiva ettiği edebi sanatlardan sembolik örnekler vb. hususiyetlerle değerlendirmeye çalıştık. İbrahim Sabri’nin din, dil ve tarih hususundaki hassasiyet ve taviz vermezliğinin bu eserine de yansıdığını müşahade ettik.

Kategoriler: Etiketler: ,