SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI İLİŞKİSİ

Çalışma hayatına son yüzyıla damgasına vuran küreselleşme süreci teknolojik gelişmelerle birlikte rekabeti farklı bir boyuta taşımıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu süreçte işletmeler ayakta kalabilmek adına büyük bir değişim sürecinden geçmek zorunda kalmış, bu değişimin beraberinde getirdiği yeni yönetim anlayışları etkin hale gelmiştir. Bu yönetim anlayışlarının başında ise Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi yer almaktadır.