İÇ GİRİŞİMCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Küreselleşen Dünya şartlarında, hızla artan rekabet şirketleri girişimci olmaya ve sürekli girişimci kalmaya zorlamaktadır. Kurumu girişimci davranmaya, yenilikleri yakından takip etmeye iten ve doğru büyüme stratejileri üretmelerini destekleyen kişiler ise yenilik yaratabilen, gerektiğinde risk alabilen başarma arzusu yüksek olan iç girişimcilerdir. Firmalar yenilikleri takip ederek, doğru stratejilerle ayakta kalabilmeyi ve rekabetçi olabilmeyi de pek tabiki bu nitelikliçalışanlarla başarabileceklerdir. Fakat iç girişimcilerin taşımakta oldukları girişimci özellikler firmaları, bu nitelikli personeli elde tutabilme problemi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için, iç girişimci personelin özellikle; yenilikçilik, bağımsızlık, risk alabilme, başarma arzusu gibi girişimcilik özelliklerini destekleyecek bir örgüt ikliminin oluşturulması önem taşır.