İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

İktisadi ve İdari bilimlerde uygulamaların kendinden beklenen etkiyi gösterebilmesi için sonuçların önceden tahmin edebilmesi gerekmektedir. Globalleşen dünya ile birlikte değişen trendler ve hızlı dönüşüm, iktisadi ve idari alandaki olayların öngörülebilirliğinin sağlanabilmesi için güncel olayların ele alınmasını önemli kılmaktadır.