İRAN TÜRKLERİNDE ÂŞIK DÜĞÜN TÖRENLERİ

Dünyada farklı milletler kendi gelenek ve görenekleriyle var olmaya devam etmektedirler. Bu manevi ahlaki değerleriyle de dünyada tanınırlar. Her millet, geleneklerine karışı hasas ve saygılı ile onu muhafaza eder. Farklı halkların dünya görüşü, ruhu, maneviyatı, varlığı, tarihi geçmişi, psikolojisi, kültürü, sanatı, folkloru zengin ve ihtişamlı olan çeşitli geleneklerine yansımıştır. Gelenekler, her ulusun benzersizliğinin sembolü ve tezahürüdür. Bu geleneklerden biri de düğün törenleridir. Halkın manevivarlığını yansıtan folklora da düğün törenleri saptanmıştır. Düğün törenlerinin pek çok gelenek ve görenek arasında özel bir yeri vardır. Herbir millet için düğünler, halkın geleneklerinin birer aynasıdır. Farklı uluslar bu aynada benzersiz bir şekilde temsil edilir. Neşeyi, sevinci, mutluluğu, şenliği, müziği, şiiri, dansı, kültürü vs. bunun gibi birçok değerlerin kendine özgü özellikleri, bu toplu halk törenlerine olan düğün adetlerinde yansıyabilmiştir.

İRAN TÜRKLERİNDE ÂŞIK DÜĞÜN TÖRENLERİ

  • PROF.DR. İLGAR CEMİLOĞLU
  • FİRUZE İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7562-76-8