SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR

Tarihsel olarak sanat, genellikle bir iletişim aracı olarak görülmüştür ve tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Geçmişte ve günümüzde bilinen her insan topluluğu, sanatı, duygu ve fikirleri ifade etmek, deneyimlemek ve ilham vermek için bir araç olarak yaratmıştır. Sanatın yaratılması ve benimsenmesi, insanlar için oldukça önemli olan sosyal eylemlerdir. Aynı şekilde iletişim de diğer bireyleri etkilemenin yolları ve araçları olan sosyal bir eylemdir. Sanat ve iletişim arasındaki ilişki her iki etkinliğin doğalarında saklıdır. Bu alanlar tarihsel ve varoluşsal olarak birlikte olmuşlar, birinin gelişimi ötekini gerekli kılmıştır. İnsanın kendini anlatma çabaları, giderek bir estetik kimlik kazanarak sanatı doğurmuş, ancak iletişimle yaygınlaşmış, kuşaktan kuşağa aktarılabilmiştir. Evrensel bir dil olarak sanat, bu nedenlerle kültürlerarası iletişim için son derece faydalı olmuştur.

SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM KAYA
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. BİNNAZ KIRAN
 • PROF. DR. RIDVAN EZENTAŞ
 • DOÇ. DR. BERCESTE GÜLÇİN ÖZDEMİR
 • DOÇ. DR. ELİF AKSOY
 • DOÇ. DR. NAİME DİDEM ÖZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ TAMER GÜLER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HACER KARA
 • DR. ÖĞR. GÖR. HATİCE DEMİR
 • ARB. AV. HATİCE SÜREYYA ER
 • HAVVA ÇAYIR ZIVLAK
 • HÜLYA BOZYOKUŞ
 • ZEYNEP TUTİ KARAMAN
 • ISBN: 978-625-7562-79-9