İSLÂM KELÂMINDA NÜZÛL-Ü ÎSÂ RETORİĞİ

İslama göre Hz. Îsâ resul ve bir nebidir, Allah’tan almış olduğu vahyi insanlara ulaştırmıştır, o, hatadan masumdur, kendisinden tevhide aykırı hiçbir şeyin sadır olması mümkün değildir. Bugün elde olan İncillerde ona isnad edilen fiil ve sözlerin büyük çoğunluğu ona yapılmış olan itham ve iftiralardan ibarettir.

İSLÂM KELÂMINDA NÜZÛL-Ü ÎSÂ RETORİĞİ

  • HATİCE ÖZDEMİR EKİNCİ
  • EDITÖR:
  • DR. İSMAİL EKİNCİ
  • ISBN: 978-625-7687-98-0
detayliarama

,