İSLAMİ DAVRANIŞSAL FİNANS: Teoriden Pratiğe yeni bir Paradigma

Bu kitap, son zamanlarda üzerinde sıkça durulan davranışsal finans ve İslami finans literatürüne değinerek, İslami davranışsal finans kavramını tartışmaktadır. Pozitivist bilim dünyasında hemen her şeyin maddede ve bilim kalıplarında arandığı bir yapı bulunmaktadır. Bilimin her alanında fizikten biyolojiye ve hatta sosyal bilimler alanına kadar pozitivist bir paradigma yaygınlaşmıştı. Bu durumdan ekonomi ve finans alanı da payını almıştır. Adam Smith’in ortaya attığı ‘Ulusların Zenginliği’ adlı eserle maddi ve maddede yoğunlaşan, menfaatini gözeten ‘homu ekonomicus’ yaklaşımı dönemin en popüler paradigması olmuştur. Ancak ondan daha önce yazılan ‘Ahlaki duygular teorisi’ bilim dünyasında çok popüler olmamıştır. Bununla beraber Daniel Kahneman ve Amos Tversk’nin (1979) ortaya attığı belirsizlik altında karar verme gibi çalışmalar davranışsal finansa zemin hazırladı.