ALGI, SOSYAL ALGI ve ALGI YÖNETİMİNİN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI

Algı yönetiminin temel amacı, kitleleri enformasyon bombardımanına tutarak tutum değişimi sağlamaktır. Algı yönetiminin başarılı olabilmesi için, hedef kitlenin her türlü özelliğinin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla hedef kitlenin kültürünü, değerlerini, beklentilerini ve duygularını etkileyen öğeler, dikkatlice analiz edilerek belirlenmelidir. Aynı zamanda insanların tutum ve davranış oluştururken etkilendiği bireysel ve sosyal çevredenfaydalanılmalıdır. Ancak bu şekilde algı yönetimi başarılı olabilmektedir.