KADIN DERNEKLERİNİN KADIN SİYASAL YAŞAMA ETKİSİ, KA-DER ÖRNEĞİ

Söz konusu olan kadın çalışmaları olduğunda insanlık tarihini dönemlendirmenin akademik çalışmalarda rağbet gören adeta tek referansı anaerkil ve ataerkil şeklinde kategorize edile geldiği dikkat çekmektedir. Hemen hemen birbirinin zorunlu karşı tezi gibi anılan bu iki dönem yine birbirine zıt niteliklerle karakterize edilmiştir. Ataerkil dönem denildiğinde devletin tarih sahnesine çıktığı dolayısıyla sömürünün, sınıflı ve mülkiyetli toplumun analizinde kullanılan bütün kavramlar resmi tarih yazımının içini doldurur. Bunun karşısında muhalif yada eleştirel bir ton yükseltilmek istendiğindeyse toplumsal hafızayı tazeleyen terimleri aracılığıyla mülkiyetsiz, sınıfsız ve pazar odaklı kaygılardan azade bir düzene işaret edilir. İşte bu düzen anaerkil düzendir. İnsanlığın kültür tarihinde aşama aşama kaydedilen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda mağara resimlerinden eskatolojik metinlere kadar kadınla erkek birbirinin ötekisi olarak anlatılırken aynı zamanda araştırmacıya büyük resmi veren de yine bu kaynaklardan devşirilen bilgidir.