KÂŞGARLI MAHMUD ve ÇAĞ ÖTESİ BİR ESER

Türkler, IX. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının bir parçası olmuş, zamanla İslam dünyasının siyasi sorumluluğunu da üstlenmiştir. İslamiyet’in kabulu siyasi hayatın yanında kültürel hayatı da etkilemiş, sosyo-kültürel hayat yeni bir renge bürünmüştür. Türkler, hakimiyet kurdukları bölgelerde ilim ve bilimin yayılması için eğitim-öğretim kurumları açmış, ilim adamlarının korunmasına ve yetiştirilmesine özen göstermiş, ilim ve bilimin yükselmesi için sayısız hizmetlerde bulunmuştur.

KÂŞGARLI MAHMUD ve ÇAĞ ÖTESİ BİR ESER

  • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
  • SEMRA ÇERKEZOĞLU
  • ISBN: 978-625-7687-97-3