DİNDARLIK VE KİŞİLİK (Ergenler Üzerine Bir Araştırma)

İnsanlık tarihine bakıldığında, insanın bir şekilde din ile ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü din, her insan ya da toplum için ihtiyaç duyulan bir olgudur. Buradan hareketle, dinin olmadığı bir toplum ya yoktur ya da çok azdır demek, tarihsel ve sosyal bir gerçeği dile getirmek anlamına gelmektedir. Din ile kişilik arasında bir ilişki olup olmadığı meselesine bakıldığında bu konu, din psikolojisinin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Özellikle hem Avrupa’da hem Amerika’da bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Türkiye’de ise bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar Avrupa ve Amerika’ya göre daha yakın bir tarihe dayanmaktadır. Fakat Türkiye’de son 10-15 yıl içinde konu ile ilgili yapılan araştırmaların artması, din psikolojisi alanı için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

DİNDARLIK VE KİŞİLİK (Ergenler Üzerine Bir Araştırma)

  • DR. MEHMET EMİN KALGI
  • ISBN: 978-625-7636-10-0
detayliarama

,