KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN FAİLİ İMAR AFLARI

Kente karşı suç söyleminin son yıllarda ülkemizde sıkça kullanılır olmasında, hızlı gelişen göç hareketleri, barınma/altyapı sorunları ve çarpık kentleşme gibi olumsuzlukların payı büyüktür. Ülkemizde hızlı gerçekleşen kentleşme sürecinin sağlıksız yapısı, kentlileşemeyen bir kitlenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kente karşı aidiyet hissetmeyen ve barınma sorununu kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan bu kitle, bir taraftan da kentlere fiziksel açıdan telafisi güç yaralar açmıştır. Yasaların yetersizliği, idarecilerin umursamazlığı, rant mücadelesi, iktidar kaygısı, patronaj ilişkileri, geçim sıkıntısı ve bunun gibi birçok neden kentlere karşı işlenen suçların görmezden gelinmesine ve bu suçların meşrulaştırılıp normalleştirilmesine yol açmıştır.