MİMARLIK ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Günümüzde mimari tasarım süreci, lineer bir süreç olmaktan çıkıp döngüsel bir sürece evrilmiştir. Yapının sadece tasarım aşamasından ziyade, sürdürülebilirlik felsefesiyle birlikte, yapım, üretim, yıkım ve yıkım sonrası süreçlerini oluşturan yaşam döngüsü sürecini de ele alan bir yaklaşıma bürünmüştür. Bu durum, mimarların sorumluluklarının genişlemesine ve bununla birlikte birçok disiplinle bir araya gelerek tasarımlar üretmesini zorunlu kılmıştır. Vitruvius’a göre mimar; Aristarchus düzeyinde bir dilbilimci, Aristoksenus gibi bir müzisyen, Apelles gibi bir ressam, Myron ve Polyclitus gibi bir heykeltıraş veya Hippocrates gibi bir doktor olamasa da, bu konuların hepsinde de bilgi birikimi olması gereken bir meslek adamıdır. Vitruvius, şehir, konut, ekonomi, estetik, fizik, müzik, malzeme ve makine biliminin mimarlıkla doğrudan ilişkili olduğunu düşünür. Günümüzde de iyi bir mimarın yolunun diğer bilim dallarıyla kesişmesi, ilk yazılı mimari kitabı bizlere kazandıran Vitruvius’u haklı çıkartır niteliktedir.