KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU

Kil minerallerinin kimyasal ve yapısal özellikleri, sahip olduğu özgül yüzey alanı kilin potansiyel kullanım alanlarını belirleyip sınırlandırmaktadır. Asit aktivasyonunun amacı kilin sahip olduğu yüzey alanı, gözeneklilik ve yüzey asiditesini artırmak ve kilin kullanıma uygun hale gelmesini sağlamaktır. Asit aktivasyon yöntemi, endüstriyel uygulamalar ve bilimsel çalışmalarda en yaygın kullanılan kil modifikasyon yöntemlerinden biridir. Yöntemin temel mekanizması kilin öğütülerek boyutlarına göre elenmesi, kullanılacak asitin ilavesi, sabit bir sıcaklıkta belirli bir süre karıştırılması, fazla iyonların ve safsızlıkların su ile yıkama işlemi sonucunda uzaklaştırılması, filtrasyon işlemi ve fitre edilen katı fazın istenilen sabit ağırlığa kadar kurutularak asitle aktive edilmiş kilin elde edilmesine dayanmaktadır.