COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN EĞİTİM VE EĞİTİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI

Eğitim, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve her dönemde önemini yitirmeden devam ettiren dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve eğitim programları farklı dönemlerde insanlığın içerisinden geçtiği sürece göre kendisini şekillendirmekte ve sürekli kendini yenilemektedir. Bu kitapta olağanüstü bir dönem olarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinin eğitim ve eğitim programlarına yansımaları incelenmeye çalışılmıştır.