KÜÇÜK EKOLOJİK DEĞİŞİMLERİN BÜYÜK TARIMSAL SORUNLARA ETKİSİ

600.000 bitki türünden 80.000’i yenilebilir, 150’si tarımda aktif olarak kullanılır durumda iken ancak yalnızca 30’u insan gıdasındaki kalorinin %95’ini sağlamaktadır. Dünya nüfusunun 9,2 milyarı aşmasının beklendiği 2050 yılında, eşit ve insani temel ihtiyaçlar için küresel gereksinimi karşılamak gerekecektir. Tarımsal üretimi iyileştirmek için bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, bitki yetiştirme girişimlerinde birim alana verimi artıran yeni yaklaşımlar ve teknikler oluşturulmalı ve kullanılmalıdır. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelerle birlikte hem bitkisel hem de hayvansal üretimde biyoteknolojik uygulamalar hız kazanmıştır. Rutin insektisit uygulamalarının insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde bir takım zararlı etkileri olduğu ve haşere direncinin ortaya çıkmasını teşvik ederek gelecek için mücadele etme kapasitemizi bozduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, mahsul bitkileri için yenilikçi, çevre dostu ve daha etkili haşere kontrol yöntemlerine ihtiyaç vardır. Tarımsal üretim kadar dağıtım sistemleri de değişen ekolojik koşullarla beraber hızla değişmektedir. İşletmelerin küresel COVID-19 salgınının sosyal ticareti nasıl etkilediğine uyum sağlamak için ne kadar sıkı çalıştığını görmek çok çarpıcıdır. Esneklik ve hızlıadaptasyon süreçleri ile kârlarını artırabilen işletmeler bu durumdan faydalanabilmektedir. Sosyal medya programları, pandeminin sosyal ticareti kabul etmesi sonucunda potansiyel mağazalar haline gelmektedirler.