BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR-2

Yerleşik yaşam şekline geçişten itibaren insan hayatının en önemli unsuru haline gelen tarım, günümüzde de aynı önemini korumakta hatta gün geçtikçe insanın doğayla yeniden bir olma özlemini de yansıtır şekilde konuyla profesyonel anlamda ilgilenmeyenlerin dahi dikkatlerini üzerine çekmektedir. Tarım aynı zamanda, günümüzde birçok alt uzmanlık alanına ayrılarak incelenen ve gerek iktisadi gerekse beşerî yönüyle oldukça kapsamlı bir bilim alanıdır. Günümüzde bilimsel araştırma yöntemlerine bakış açısı, akademik uzmanlık alanları ve ekonomik üretim modellemeleri, tarımı bitkisel üretim ve hayvansal üretim olarak iki temel alt başlığa ayırarak incelemeyi daha uygun görmektedir. Bu sayede gerek araştırmalar ivme kazanmakta gerekse elde edilen bulguların yorumlanması ve ilişkilendirilmesi nispeten kolay olmaktadır.