KÜRESELLEŞME VE İNTERNET PARALELİNDE TERÖRİZMİN SİBER TERÖRİZME EVRİMİ

Terör örgütleri, gerçek dünyada yüksek maliyetler ile gerçekleştirdiği terör eylemlerini, küreselleşmenin imkânlarını, bilişim ve iletişim ağlarını kullanarak çok az maliyetle çok büyük tahribatlar yaratabileceklerinin farkına varmışlardır. Bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile birlikte bir anlamda ulus devletlerarasındaki sınırların ortadan kalkması geleneksel anlamda ulus devletlerin sınırlarını kontrol etmesini ve denetim altına almasını güçleştirmiştir. Dolayısı ile her daim tetikte bekleyen terör örgütleri gerekli şartları sağladıklarında bu açıkları kendi çıkarlarına kullanacak şekilde eyleme geçmektedir. Ayrıca, terör örgütleri internet sayesinde propagandalarını çok daha kolay bir şekilde dünyaya yayabilmekte, kendine yeni sempatizanlar bulabilmekte, örgütlenme ve eğitim programlarını çok kolay bir şekilde organize edebilmekte ve bunların hepsini neredeyse sıfır maliyet ile gerçekleştirebilmektedir. Bu anlamda siber terörün klasik terör anlayışından farklı özelliklere ve sonuçlara sahip olduğu değerlendirilmektedir.