NÖROPSİKİYATRİYE VE AĞRIYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Tıp kendi içinde birçok branşa ayrılmaktadır. Ancak klinisyenler olarak hastalarımıza yardımcı olma konusunda yollarımız çoğu kez kesişebilmekte ve multidisipliner yaklaşımlar sergilemekteyiz. Böylece birçok yayında ortak çalışabilmekteyiz. Bu kitabımızla da sağlık alanında yapılan son çalışmalara ve derlemelere yer vererek ortak bir payda da buluşmayı hedefledik.Alzheimer ve Parkinson gibi dejeneratif ve progresif ilerleyen, etkin bir tedavi yöntemi olmayan hastalıkların etyolojisini aydınlatmaya yönelik ve tedavide umut olabilecek çalışmalara yer verdik……

NÖROPSİKİYATRİYE VE AĞRIYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKER ATILAN FEDAİ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU
 • PROF. DR. MEHMET TAŞPINAR
 • PROF. DR. NURCAN DÖNMEZ
 • DOÇ. DR. HAMİT SIRRI KETEN
 • DOÇ. DR. MUSTAFA ERDEM SAĞSÖZ
 • DOÇ. DR. SULTAN OKUMUŞOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KOÇTÜRK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NERGİZ SEVİNÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK OKKAY
 • ÖĞR. GÖR.DR. CEVRİYE YÜKSEL KAÇAN
 • UZM. DR. BURCU KORKUT
 • UZM. DR. SEVGİ GÜMÜŞ ATALAY
 • CANAN CEYLAN
 • ÖZGÜR TEKİN
 • ISBN: 978-625-7636-75-9