MİMARİ STÜDYO EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Sürdürülebilir Mimarlık teması son günlerde ulusal ve uluslararası meslek ve tüm disiplinlerin eğitim sürecinde önemli bir alanı oluşturmaktadır. Taşıdığı nitelik ve sayısal değerlere de bağlı olarak tasarım, küresel ısınma sorununa neden olan koşulları barındırmak, araştırmak ve bu konuda çözüm önerileri üretmekle sorumludur. Bu sorumluluk elbette sadece mimarlık alanını değil insanla ilişkili ve doğayla iletişimde olan tüm unsurları içerir. Bu kitapta incelenen çalışmaların tümü 2022-2023 Güz Döneminde yine küresel bir problem olan salgın döneminin belirsizliğinin devamında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Lisans 7. Yarıyıl öğrencileri ile, sürecin değerlendirilmesini hedefleyen bir stüdyo dersinin ürünleridir. Öğrenci proje analizleri ve kritiklerin harmanlaması sürecini tanımlayan bu çalışma; meslek insanına, mimarlık alanına ve bilimsel ortamlara, geleceğin tasarlanması yükümlülüğüne daha fazla işlev kazandırmak, sosyal ve kültürel değerleri başta eğitim sürecinde olmak üzere programa/zihinsel kodlamalara aktarılması üzerine geliştirilmiştir. Böylece tasarım süreci de insanla ilgili bedensel, işlevsel ölçümlerin beraberinde insana ait her türlü oluşumun da doğa- insan merkezinde ele alınması, oluşturulması ile önemsenmesi amaçlanmıştır.