KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KARABÜK

Türkiye’de Cumhuriyet döneminden itibaren kontrolsüz biçimde büyüyen kentlerin ekonomik, sosyal ve mekânsal bakımdan olumsuzluklara yol açması nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmanın birinci bölümü bu amaçla yürütülecek literatür araştırmasına ayrılmıştır. Bu bölümde ayrıca çalışmanın temel konusu olan kentsel dönüşüm sebep, amaç ve yöntemler bağlamında ele alınacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KARABÜK

  • SEVİLAY DOĞDU KAYA
  • DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KEMAL YAMAN