MODERN TARIM UYGULAMALARI

Tarım, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede ekonominin belkemiğidir. Yeşil devrim, gıda üretimini ve dolayısıyla tarım sektörünün ekonomik getirisini artırmış olsa da birçok dezavantajı da beraberinde getirmiştir. Günümüzde bilinçsiz tarım uygulamaları ile su ve toprak kaynakları kirlenmekte ve genetik çeşitlilik kaybı yaşanmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan topluluklar konvansiyonel tarımın getirdiği sorunlarla gün geçtikçe daha çok mücadele etmektedir. Kaynakların bilinçsiz kullanıldığı ve doğal unsurların sınırlı bir şekilde temin edilebildiği günümüz dünyasında, insanların refahı ile ilgili ekolojik ve ekonomik perspektifler açısından mevcut tarım sistemlerinin maliyet ve faydalarını değerlendirmek için entegre yaklaşımların hayat geçirilmesi gerekmektedir.

MODERN TARIM UYGULAMALARI

ISBN: 978-625-8405-14-9