İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TİTREŞİM MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eksik kalan ve tamamlanması gereken başlıklardan biri olan Titreşim, çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle detaylandırılması gereken bir konudur. Hazırlanan bu eser ile titreşimin var olduğu iş yerlerine ya da bu iş yerlerinde çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerine rehberlik etmek amaçlanmıştır. Eser içerisinde titreşim ve titreşim ölçümü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Çalışmada teorik bilgiler eşliğinde ölçümlerle ilgili hesaplamalar da yer almaktadır.