MUASIR FİLOLOJİ VE EDEBİYAT TETKİKLERİ

Edebiyatın, dilin ve söz konusu bu iki kavramın geliştirilmesi bağlamında yapılan çalışmaların, medeniyetimizin şekillenmesine ve gelişmesine olan katkılarını sıralamaya kalkmak, sonsuz evrende yolculuğa çıkmaya benzer. Nitekim beşeriyetin gerçekleştirdiği her atılımın ve elde ettiği her başarının ardında, dilin ve edebiyat sanatının muazzam bir rolü vardır. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, düşünebilme yeteneği ve buna bağlı olarak gelişen konuşma yetisidir. Geçmişten bugüne, insanın doğaya karşı verdiği ezeli savaşta kullandığı en büyük silahı ve en büyük avantajı, dilsel yeteneği ve bu melekesi sayesinde geliştirdiği edebiyat sanatı olmuştur. Görünüşe göre, kadim insanlar, düşünebilmelerine yahut düşündüklerini aktarabilmelerine olanak sağlayan en kıymetli hazinelerinin, konuşma yetisi olduğunun son derece bilincindedir. Eski Arapların “manṭıḳ” (منطق) sözcüğünü “konuşmak” manasına gelen “nutḳ” (نطق) kelimesinden türetmesi, keza Antik Yunanın “mantık” (λογική / logikí) sözcüğünü yine “konuşma” manasına gelen λόγος (lógos) kelimesinden türetmiş olması, sıradan bir tesadüften çok daha fazlasıdır.

 • MUASIR FİLOLOJİ VE EDEBİYAT TETKİKLERİ
 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ESAT AYYILDIZ
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. BAHAR DEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM KURT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN BÖLÜKMEŞE
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ESAT AYYILDIZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞAH PARLAK KALKAN
 • ÖĞR. GÖR. DR. TUBA KAPLAN
 • ARŞ. GÖR. DR. ERSİN ÇETİNKAYA
 • TÜRKÇE ÖĞR. ALİ KIRİBİŞ
 • ISBN: 978-625-7279-72-7