ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA EKONOMİK KALKINMA SORUNLARINA YÖNELİK İNCELEMELER

Sanayi devriminden bu yana işletmelerde başlayan çapraşıklaşma, bir bütün olarak sosyo-ekonomik hayatta ve nihayetinde bu alanı inceleyen sosyal bilimlerde tezahür ederek bugün çoğu durumda disiplinler arası çalışmayı gerekli kılmaktadır. Elinizdeki bu kitap da bu durumu yansıtan bir çalışmanın örneğidir. Yaşadığımız dünyada sorunlarımız ulusal ve uluslararası dinamiklerle karşılıklı etkileşim halinde olduğu gibi farklı disiplinlerce paylaşılan ortak alanlara da sahiptir. Bu çalışmada özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik refahı etkileyen unsurların bazılarına yönelik incelemelere yer verilmiştir. Kapsam ve disiplin açısından ilgisiz görünmekle birlikte birçoğu doğrudan birçoğu da dolaylı biçimde veya bütünün parçalarından birini oluşturacak şekilde anlamlı bir örgü oluşturulmaya çalışılmıştır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA EKONOMİK KALKINMA SORUNLARINA YÖNELİK İNCELEMELER

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL ÖZTÜRK
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. ASLIHAN NAKİBOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYNUR YILDIRIM
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ARI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİN ÇAKILCI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZETTİN ULUSOY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TEMİZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT YÜCESAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NİZAMETTİN ERBAŞ
 • ÖĞR. GÖR. DR. DİLEK CANYURT
 • ARŞ. GÖR. DR. GÖKHAN KONAT
 • ÖĞR. GÖR. MURAT ALTINDAŞ
 • AYÇA BEYOĞLU
 • GÖZDE İŞBİLİR ÜLGER
 • ŞEYMA BOZKAYA
 • ISBN: 978-625-7279-63-5