MUĞAM DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Prof. Dr. İlgar Cemiloğlu ve Ali İmamverdi’nin sazendelerin icrasından ve farklı kaynaklardan derledikleri “Muğam Derȃmedleri ve Renkleri” isimli yedi fasıldan oluşan bu kitapta, Mahur–Hindi, Orta-Mahur, Bayati-Gacar, Gatar, Dügâh, Bayati-Türk, Zemin Hara, Çoban-Bayati Muğam’larında çalınan versiyonları ile birlikte toplam 93 enstrümantal halk müziği incileri yer almaktadır. Sanatseverlere armağan edilen bu eser, Azerbaycan halk musikisi konusundayazılacak yüksek lisans veya doktora tezlerinde, bilimsel yayınlarda kullanılacak birer kaynaktır.