MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Altı bölümden oluşan bu kitaptaki konular teorik veya uygulamalı esasları açıklanarak sunulmuştur. Birinci bölümde, Avrupa Birliği’nin son elli yıllık süreç içerisinde üstlenmiş olduğu çevreye duyarlı kimliği, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve akıllı şehirlere karşı bakış açısı yönünden raporlara, antlaşmalara, yasalara ve stratejilere dayanılarak irdelenmiştir. İkinci bölümde, Bartın ili Amasra ilçesinin peyzaj karakter analizi ve değerlendirilmesi, habitat değeri: leke- koridor-matris uygulaması çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde, dünya vollastonit faaliyetlerinin son on yıllık dönemdeki üretim, tüketim ve fiyat değişimleri temel alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca vollastonitin geleneksel kullanım alanlarının yanı sıra tarım, sağlık ve atık yönetimi gibi diğer kullanım alanlarındaki faydalarından da bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde, güncelliğini kaybetmiş olan TS 648 numaralı “Çelik Yapıların Hesap ve YapımKuralları” başlıklı standart içerisinde yer alan yanal burkulmanın, eksenel basıncın ve eğilmeye çalışan elemanların hesap yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Beşinci bölümde, Cu matrisli kompozit malzemeler, toz metalürjisi yöntemi kullanılarak saf bakır tozuna farklı oranlarda Co-CrC partiküllerinin ilave edilmesi sonucu elde edilmiştir. Cu matrisli kompozit malzemelerin farklı sıcaklıklardaki sinterleme başarısı, yoğunluk, sertlik ve mikroyapı analizleri ile değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde, yangın hortumunun kurutulmasında, mevcut sistemlere göre kurutma süresi ve kurutma sıcaklığı yönünden avantajlı görülen bantlı tip tünel kurutucu önerilmiştir. Çalışma, yangın hortumunun nem, içyapı ve yüzey sıcaklığı analizleri ile desteklenmiştir.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ YAKLAŞIMLAR

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAN HANER
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. SABAHATTİN AYKAÇ
 • DOÇ. DR. BENGİ AYKAÇ
 • DOÇ. DR. MAHİR UZUN
 • DOÇ. DR. ÖMER LÜTFÜ ÇORBACI
 • DOÇ. DR. SONER ÇELEN
 • DOÇ. DR. YASİN DÖNMEZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ALAKAVUK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERAY ÖZBEK
 • DR. ÖĞR.ÜYESİ SERHAN HANER
 • DUYGU ÇINAR UMDU
 • MEHMET SİNAN ÇETİN
 • MERVE DAĞLI
 • ISBN:978-625-7139-47-2