GELENEKSELDEN MODERNE YAPI TASARIMI VE MALZEMESİ

Toplumlar yerleşik yaşama geçtikleri andan itibaren barınma ihtiyacını karşılamak için o günün teknolojisi ölçüsünde barınma yapılarını düzenlemeye başlamışlardır. Önceleri amaç dış etkilere dayanıklı, yapımı kolay tek katlı yapılar oluşturmak iken zaman içerisinde görsel ve işlevsel özellikler de dikkate alınmaya başlanmıştır. Böylece mimarlık ve inşaat mühendisliğinin temel parametreleri şekillenmeye başlamıştır. Bu alanda tecrübe kazandıkça yapılar ihtiyaçlara göre özelleşmiş ve estetik kaygılar da tasarımda önem kazanmaya başlamıştır. Böylece zaman içerisinde yöresel malzemeler kullanılarak çok fonksiyonlu tasarımlar yapılmıştır. Bu değişim, teknolojik ilerlemelerle birlikte bugüne kadar süregelmiş ve sonuçta bugün içerisinde yaşadığımız modern ve çok katlı yapılar meydana gelmiştir.

GELENEKSELDEN MODERNE YAPI TASARIMI VE MALZEMESİ

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİVAN YILMAZER POLAT
  • Y AZARLAR:
  • DOÇ. DR. SEMRA ARSLAN SELÇUK
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ A. ESRA BÖLÜKBAŞI ERTÜRK
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYÇA GÜLTEN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİVAN YILMAZER POLAT
  • ARŞ. GÖR. GÜNEŞ MUTLU AVİNÇ
  • Y. MİMAR FURKAN SALİM YAVAŞ
  • MİMAR KUMRU MEYDANOĞLU